Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Σερρών 54, Τ.Κ. 10441, Αθήνα

Τηλέφωνο

2105200010

Emails

Λογιστήριο: accounting@fujia.gr
Εξυπηρέτηση Πελατών: customersupport@fujia.gr
Πωλήσεις: sales@fujia.gr
Marketing: marketing@fujia.gr

Διεύθυνση

Σερρών 54, Τ.Κ. 10441, Αθήνα

Τηλέφωνο

2105200010

Emails

Λογιστήριο: accounting@fujia.gr
Εξυπηρέτηση Πελατών: customersupport@fujia.gr
Πωλήσεις: sales@fujia.gr
Marketing: marketing@fujia.gr